Radio Kampus

nazwa / imię

Radio Kampus

autor / specjalizacja

UVMW

kategoria

grand prix, forma

edycja konkursu

2017/2018

strona www

uv-warsaw.com

opis

Nowy logotyp Radia Kampus opowiada w metaforyczny sposób o dźwięku. Uprościliśmy do
minimum formę graficzną otrzymując optyczny znak typograficzny. Czerpiemy pełnymi
garściami z modernizmu lat 60/70 i powracających z tamtych lat wzorców na proste, ale przy
tym inteligentne rozwiązania graficzne. Tak jak Radio Kampus to dynamiczna i zmienna
struktura tak samo znak może zachowywać się w różny sposób – być statyczny, być
wypełniany treścią tekstową, być elementem grafiki. Logotyp jest neutralny wizualnie,
ponieważ musi objąć sobą szerokie spektrum tematów o których opowiada Kampus –
kultura, nauka, życie studenckie i wreszcie muzyka, bardzo różna od elektroniki po ciężkie
brzmienia gitarowe.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

STGU

Partnerzy

Beefeater

#BIT Miasta

ASP

Poster Biennale

EDA

patroni medialni