Miasto Rybnik

nazwa / imię

Miasto Rybnik

autor / specjalizacja

Ortografika

kategoria

grand prix, funkcja, współpraca

edycja konkursu

2017/2018

strona www

https://www.otwarte.com.pl/pl/portfolio/Rybnik

opis

Od 2018 r. Rybnik, w ramach porządkowania przestrzeni publicznej oraz budowania jednolitej marki miasta, posługuje się nowym Systemem Identyfikacji Wizualnej (SIW). SIW to zbiór wytycznych, regulujących użycie miejskiej symboliki, m.in. herbu i logo oraz porządkujących powstawanie miejskich materiałów – informacyjnych, promocyjnych i urzędowych.

finansowanie

Partnerzy

Patroni medialni