Informacje

Informacje

Projekt Roku to pierwszy w Polsce konkurs projektowania graficznego, który wykracza poza ocenę estetyczną, poddając refleksji funkcje designu oraz odpowiedzialność społeczną twórców. Konkurs powołany do życia w 2010 corocznie* analizuje najbardziej przełomowe realizacje twórców grafiki użytkowej w Polsce oraz promuje wartości bliskie Stowarzyszeniu Twórców Grafiki Użytkowej. W ramach konkursu w 2018 roku zostaną przyznane nagrody w następujących kategoriach: Projekt Roku (nagroda główna), Funkcja, Forma, Współpraca, Wydarzenie/Osobowość, Świeża Krew. Zwieńczeniem konkursu będzie Gala, na której poznamy laureatów Projektu Roku.

organizator

Stowarzyszenie Twórców Grafiki Użytkowej zostało powołane do życia w 2004 roku z inicjatywy grupy projektantów z Warszawy. Ideą STGU jest obrona niezależności twórczej i zasad rzetelnego, profesjonalnego designu oraz dbanie o prestiż zawodu projektanta. STGU działa na rzecz promowania dobrych praktyk, wypowiada się w kwestii etyki w projektowaniu, wspiera inicjatywy prospołeczne i bierze czynny udział w dyskusji na temat funkcji grafiki użytkowej. W ostatnich latach pracowaliśmy m.in. nad konkursem na logo Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie oraz konkursem na projekt systemu informacji miejskiej dla Krakowa.

cele konkursu

Projekt Roku nie chce podejmować się jedynie estetycznej oceny projektów, nie chce być konkursem piękności. Zależy nam aby w procesie pozyskiwania projektów, które są następnie dyskutowane na obradach jury dostrzeżony został szerszy kontekst ich powstania oraz zdiagnozowane zostały tendencje w kategorii jaką jest grafika użytkowa. W ramach konkursu będziemy starali się rozpatrywać nominowane projekty na kilku płaszczyznach, niejednokrotnie zderzając ze sobą dzieła mieszczące się w różnych kategoriach formalnych. Kategorie konkursu są zdefiniowane w taki sposób aby znajdować punkty styku w miejscach interesujących nas z perspektywy codziennej praktyki w STGU.

kategorie

Grand Prix

Dzieło wybitne, reprezentujące najwyższą jakość projektową
i skutecznie realizujące założone cele. Śmiała koncepcja zrealizowana z mistrzowskim wykorzystaniem warsztatu projektanta, poszerzająca odbiór projektowania graficznego
o nowe jakości. Projekt formalnie nienaganny a przy tym funkcjonalny.

Funkcja

Funkcjonalny, to taki, który sprawdza się w użyciu, którego użycie nie nastręcza problemów i daje upragniony efekt. W przypadku grafiki użytkowej projekt funkcjonalny ma sprawnie komunikować treść i realizować cele określone przez zamawiającego lub odbiorcę. Kryterium oceny powinna być skuteczność.

Forma

Kunszt projektanta ocenia się przez pryzmat sprawności, z jaką posługuje się dostępnymi narzędziami. W tej kategorii nagradzamy mistrzowskie wykorzystanie warsztatu współczesnego projektanta grafiki, którego efektem jest dzieło wybitne formalnie, tak w sferze koncepcji wizualnej, jak produkcji.

Współpraca

Nagroda w tej kategorii ma na celu zwrócenie uwagi, jak ważna jest dziś sfera komunikacji przy tworzeniu coraz bardziej skomplikowanych projektów grafiki użytkowej. Nagradzamy realizacje, w których obie strony profesjonalnie komunikowały swoje oczekiwania, a efektem współpracy stało się dzieło wybitne, realizujące założone cele.

Wydarzenie/Osobowość

W pejzażu projektowania graficznego zmiany następują płynnie, kategoria rozwija się w oparciu o codzienną pracę projektantów. Zdarzają się jednak takie wydarzenia, które w sposób gwałtowny, skokowy rozszerzają horyzont o nowe jakości, nowe kąty patrzenia lub nowe idee. Poszukujemy tych właśnie momentów kluczowych, zwrotów akcji oraz osób za nie odpowiedzialnych.

Świeża Krew

Odkrycie, projektant lub studio, których nieszablonowe rozwiązania, odważne pomysły i zaskakujące realizacje objawiły w ostatnim roku talent i wysokie umiejętności autora/ów wcześniej szerzej nie znanych.

Jury

Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Nobis quasi alias, distinctio sequi, voluptatibus dolorum.

Adres URL

Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Dolorum harum reiciendis pariatur aliquid, corrupti ex!

Adres URL

Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Numquam magnam quasi est dolores iste omnis?

Adres URL

Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Voluptas dolore, voluptates eos eligendi facere recusandae!

Adres URL

Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Quam culpa dolorum, obcaecati possimus temporibus autem!

Adres URL

Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Deleniti, quidem ipsum corporis libero pariatur dolor?

Adres URL

Przebieg konkursu

Riserch

Lorem ipsum dolor sit amet, consec tetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

Pogłębiony riserch

Lorem ipsum dolor sit amet, consec tetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

Obrady Jury

Lorem ipsum dolor sit amet, consec tetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

Gala Projektu Roku

Lorem ipsum dolor sit amet, consec tetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

Zespół riserczerów

Leszek Bielski

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Nobis quasi alias, distinctio sequi, voluptatibus dolorum.

Adres URL

Marta Gawin

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Dolorum harum reiciendis pariatur aliquid, corrupti ex!

gawin.design

Magda Heliasz

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Numquam magnam quasi est dolores iste omnis?

printcontrol.pl

Borys Kosmynka

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Voluptas dolore, voluptates eos eligendi facere recusandae!

kosmynka.com

Bartek Kotowicz

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Quam culpa dolorum, obcaecati possimus temporibus autem!

studioengram.pl

Jakub Stępień

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Deleniti, quidem ipsum corporis libero pariatur dolor?

hakobo.art.pl

Podsumowanie

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

finansowanie

Partnerzy

Patroni medialni